Zubehör

Produktliste

FIRADIM Smart Universal

CHF 113.00  (2608)

Optotronic Osram LED OT13

CHF 18.00  (228)

Optotronic DALI 15W

CHF 40.00  (144)

Konverter FIRALED TRIAC

CHF 18.00  (2235)

LED-Konverter DALI FIRALED

CHF 37.00  (434)

Optotronic DALI 27W

CHF 49.00  (110)

DALI DT8 dimmbares 2-Kanal Tunable White

CHF 155.00

DALI DT8 dimmbares 2-Kanal Tunable White

CHF 48.00  (27)

LED-DC-Konverter DALI | max. 150 W

CHF 166.00  (48)

LED-DC-Konverter DALI | max. 60 W

CHF 103.00  (33)

LED-Konverter Meanwell 1-10V

LED-Konverter Meanwell 1-10V

LED-Konverter | 25W

ab CHF 41.00 Info

DALI Meanwell 25W | 40W | 60W

DALI Meanwell 25W | 40W | 60W

LED-Konverter DALI | 25W

ab CHF 45.00 Info

LED-Konverter 350mA | 1-3,5W

CHF 19.00  (551)

LED-Konverter 24V | 150W

CHF 81.00  (9)

Konverter 24V | 30W

CHF 38.00  (12)

Konverter 60W

CHF 41.00  (7)

HaloX-O

HaloX-O

HaloX-O | ohne Tunnel

ab CHF 12.00 Info

ThermoX

ThermoX

ThermoX Ø 68 | 75 | 82mm

ab CHF 39.00 Info

Fire Stop Box 1

Fire Stop Box 1

Fire Stop Box 1 | 150x150x90 | 150x150x115

ab CHF 30.00 Info

Fire Stop Box 2

Fire Stop Box 2

Fire Stop Box 2 | 230x150x105 | 230x150x115

ab CHF 33.00 Info

SpotBox Jumbo

SpotBox Jumbo

SpotBox Jumbo Flatbox Ø 130 | 168 | 225

ab CHF 55.00 Info

Flatbox Jumbo

Flatbox Jumbo

SpotBox Jumbo Ø 150 | 168 | 195

ab CHF 80.00 Info